Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Long Term Value A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,38 USD
-0,47 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.47%
3m 15.00%
6m -19.34%
12m -21.05%
YTD -19.05%
max -20.22%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU1947547870
 • zarządzający: Adam Osborn
  Robin Parbrook
 • data uruchomienia jednostki: 27.03.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 27.03.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 590,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek azjatyckich. Zwykle w portfelu funduszu może znajdować się od 16 do 50 spółek. Do 100% aktywów funduszu może być iwestowane w jednym kraju. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę