Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,21 USD
-0,74 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.04% 8.76% 25/25
3m 13.77% 23.61% 25/25
6m -9.45% 1.88% 25/25
12m -8.71% 11.90% 25/25
36m 1.51% 21.42% 22/24
YTD -8.24% 3.58% 25/25
max 345.26% 473.68% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • ISIN: LU0188438112
 • zarządzający: King Fuei Lee
 • data uruchomienia jednostki: 12.12.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.12.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 880,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), które obecnie płacą dywidendy, ale także zachowują wystarczającą ilość środków pieniężnych, żeby ponownie inwestować w spółkę, w celu tworzenia przyszłego wzrostu. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,33 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,62% od 4,62% do 6,13% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,01 od -0,03 do 0,25 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę