Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Robeco CGF BP Global Premium Equities D (EUR)
Robeco Capital Growth Funds SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,66 EUR
+1,12 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.53% 1.24% 33/51
3m 13.16% 15.35% 34/51
6m -17.57% -8.76% 46/50
12m -11.07% -0.20% 44/49
36m -6.30% 10.83% 35/43
YTD -17.68% -8.45% 46/50
max 139.06% 136.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Robeco Luxembourg S.A. (rezygnacja ze zbywania t.u. na terytorium RP)
 • ISIN: LU0203975437
 • zarządzający: Christopher Hart
  Joshua Jones
  Joshua White
 • data uruchomienia jednostki: 13.12.2004 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.12.2004 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 243,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Index (Net Return) (EUR)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest uzyskanie w perspektywie długoterminowej wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek na całym świecie. Fundusz co najmniej 67% aktywów inwestuje w dowolnej wielkości spółki niedoszacowane, w wypadku których oprócz atrakcyjnej wyceny istnieje czynnik będący potencjalnym katalizatorem zmiany, które są zarejestrowane lub prowadzą przeważająca część swojej działalności gospodarczej na rynkach rozwiniętych. Fundusz może inwestować swoje pozostałe aktywa, tj. maksymalnie 33% wartości swoich aktywów +w obligacje zamienne, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne, takie jak: opcje, swapy, warranty na papiery wartościowe oraz kontrakty futures.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,86 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,20% od 3,09% do 5,56% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,08 do 0,26 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę