Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Robeco CGF Emerging Markets Equities D (EUR)
Robeco Capital Growth Funds SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+4,20 EUR
+2,24 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.04% 4.90% 20/23
3m 19.02% 19.98% 15/23
6m -11.74% -9.60% 17/23
12m -2.43% -2.06% 15/23
36m 7.15% 9.01% 14/22
YTD -10.72% -8.46% 17/23
max 322.94% 261.78% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Robeco Luxembourg S.A. (rezygnacja ze zbywania t.u. na terytorium RP)
 • ISIN: LU0187076913
 • zarządzający: Wim-Hein Pals
  Dimitri Chatzoudis
  Jaap van der Hart
  Fabiana Fedeli
 • data uruchomienia jednostki: 29.11.1994 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.11.1994 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 619,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (EUR)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest uzyskanie wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej poprzez inwestowanie co najmniej dwóch trzecich łącznej wartości swoich aktywów w walory spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach wschodzących. Fundusz może inwestować swoje pozostałe aktywa, tj. maksymalnie jedną trzecią wartości wszystkich swoich aktywów, w obligacje zamienne, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w opcje i swapy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,58 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,40% od 4,53% do 6,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,14 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę