Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund E (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.60% 1.37% 46/51
3m 10.79% 18.13% 48/51
6m -7.68% -7.84% 25/50
12m -1.79% -0.91% 28/49
YTD -7.68% -7.84% 25/50
max 5.23% 3.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w akcje spółek posiadających lub opracowujących urządzenia lub obiekty infrastrukturalne bądź nimi zarządzających, na całym świecie. Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75% wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek infrastrukturalnych. Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę