Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,68 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.67%
3m 4.61%
6m 4.85%
12m 7.33%
YTD 5.08%
max 9.70%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nordea Investment Funds S.A. (od 26.12.2018 zaprzestanie dystrybucji na terytorium RP)
 • ISIN: LU0637337501
 • zarządzający: Asbjørn Trolle Hansen
  Claus Vorm
  Per Walter
  Karsten Bierre
 • data uruchomienia jednostki: 21.08.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.2009 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 13 264,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna funduszu polega na stosowaniu wielu strategii lub zdywersyfikowanych premii za ryzyko, przy oczekiwanej zmienności 7% w normalnych warunkach rynkowych i 10% w warunkach niesprzyjających. Specyficzne ryzyko związane z różnymi strategiami, w ramach których dokonywane są inwestycje, jest zarządzane w ramach procesu dynamicznego uwzględniania ryzyka (ang. risk-budgeting process). Fundusz może inwestować do 20% w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i hipoteką. Fundusz może stosować Instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej lub w celach zabezpieczenia.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę