Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP (USD)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,26 USD
+0,93 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.11% 5.54% 7/10
3m 30.26% 26.73% 2/10
6m -20.50% -17.08% 8/10
12m -22.74% -17.77% 8/10
36m -20.24% -14.02% 9/10
YTD -19.61% -16.28% 8/10
max 35.70% 50.56% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% MSCI India 10/40 - Net Total Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Indiach. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz ten może dodatkowo mieć w swoim posiadaniu aktywa płynne. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,37 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 7,05% od 6,31% do 7,62% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,08 do 0,00 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę