Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,02 EUR
+0,06 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.06% 1.42% 4/8
3m 10.83% 11.22% 4/8
6m -5.00% -4.78% 3/8
12m -2.99% -2.50% 5/8
36m 2.61% 1.85% 3/8
YTD -4.92% -4.71% 3/8
max 121.15% 96.84% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nordea Investment Funds S.A. (od 26.12.2018 zaprzestanie dystrybucji na terytorium RP)
 • ISIN: LU0141799501
 • zarządzający: Laust Johnsen
  Sandro Naef
  Torben Skødeberg
 • data uruchomienia jednostki: 04.01.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.01.2002 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 20 483,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index - TR (Hedged to EUR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% wszystkich aktywów w obligacje wysokodochodowe, swapy ryzyka kredytowego oraz inne dłużne papiery wartościowe, w tym warunkowe obligacje zamienne, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie. Fundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, w tym obligacje zabezpieczone kredytami i papiery wartościowe oparte na długu. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. W celach zabezpieczenia fundusz może stosować instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,29 od 0,29 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,69% od 2,00% do 3,33% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od 0,01 do 0,08 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę