Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP (USD)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+4,33 USD
+1,91 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.63% 2.99% 8/20
3m 29.25% 28.46% 9/20
6m 1.56% -0.15% 9/20
12m 14.67% 7.95% 6/19
36m 31.15% 31.90% 8/19
YTD 2.23% 0.62% 9/20
max 131.95% 137.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 3000 NR Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce Północnej. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,63 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,60% od 3,48% do 5,98% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,04 do 0,30 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę