Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,45 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.09% 0.03% -/-
3m 11.09% 6.21% -/-
6m -4.26% 0.53% -/-
12m -0.67% 2.47% -/-
36m 8.68% 8.07% -/-
YTD -3.95% 0.33% -/-
max 72.86% 65.84% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index – TR (Hedged to EUR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% aktywów w obligacje wysokodochodowe, warunkowe obligacje zamienne i swapy ryzyka kredytowego, denominowane w EUR lub GBP, bądź emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie. Fundusz może inwestować maksymalnie 20% swoich aktywów razem w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę