Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BP (USD)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,18 USD
+0,12 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.06% -0.11% -/-
3m 18.49% 12.92% -/-
6m -1.85% -5.19% -/-
12m 2.30% -3.93% -/-
36m 13.10% -0.75% -/-
YTD -1.26% -5.07% -/-
max 51.93% 4.40% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane w dolarach amerykańskich przez kredytobiorców prywatnych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie w krajach rynków wschodzących. Fundusz może inwestować maksymalnie 20% aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Instrumenty pochodne mogą być stosowane jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,65% - -
Sharpe'a 0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę