Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - European Covered Bond Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.60% 2.83% -/-
3m 1.60% 0.69% -/-
6m 2.42% 6.22% -/-
12m 3.05% 6.50% -/-
36m 12.68% 12.76% -/-
YTD 2.55% 6.31% -/-
max 69.04% 55.23% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nordea Investment Funds S.A. (od 26.12.2018 zaprzestanie dystrybucji na terytorium RP)
 • ISIN: LU0607975959
 • zarządzający: Henrik Stille
  Martin Hagelskjær Nielsen
 • data uruchomienia jednostki: 27.07.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.07.1996 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 28 211,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% iBoxx euro Covered Total Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich wszystkich aktywów w zabezpieczone obligacje emitowane przez spółki lub instytucje finansowe mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie. Zawsze co najmniej 2/3 wszystkich aktywów funduszu muszą być inwestowane w papiery wartościowe o ratingu na poziomie przynajmniej A-/A3 lub na poziomie równoważnym. Fundusz ten może może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej w celach zabezpieczenia.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę