Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,07 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.59% 1.07% 8/8
3m 1.49% 3.17% 8/8
6m 2.03% 1.20% 2/8
12m 1.88% 1.22% 3/8
36m 8.90% 6.69% 2/8
YTD 2.11% 1.34% 2/8
max 139.08% 108.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nordea Investment Funds S.A. (od 26.12.2018 zaprzestanie dystrybucji na terytorium RP)
 • ISIN: LU0076315455
 • zarządzający: Henrik Stille
  Martin Hagelskjær Nielsen
 • data uruchomienia jednostki: 13.02.1998 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.07.1996 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 28 211,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% iBoxx euro Covered Total Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich wszystkich aktywów w zabezpieczone obligacje emitowane przez spółki lub instytucje finansowe mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie. Zawsze co najmniej 2/3 wszystkich aktywów funduszu muszą być inwestowane w papiery wartościowe o ratingu na poziomie przynajmniej A-/A3 lub na poziomie równoważnym. Fundusz ten może może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej w celach zabezpieczenia.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,30 od 0,77 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,62% od 0,62% do 1,39% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od -0,04 do 0,05 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę