Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP (USD)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,30 USD
+0,18 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.36% -5.90% 2/7
3m 11.48% 8.63% 2/7
6m -14.56% -14.19% 3/7
12m -9.72% -11.11% 2/7
36m 8.37% 4.15% 2/7
YTD -15.48% -14.73% 3/7
max 68.27% 43.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE/EPRA NAREIT Developed Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w będące przedmiotem publicznego obrotu kapitałowe papiery wartościowe spółek prowadzących działalność gospodarczą w sektorze nieruchomości. Spółki te mają siedziby przede wszystkim w krajach rozwiniętych, a max. 25% aktywów może być inwestowanych w krajach rynków wschodzących. Na potrzeby realizacji swoich celów inwestycyjnych fundusz inwestuje w akcje oraz jednostki (lub udziały) uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania charakteryzujących się ekspozycją na ryzyko związane z rynkiem nieruchomości. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,34 od 0,42 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,98% od 4,59% do 5,02% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,01 do 0,08 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę