Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,37 PLN
+3,34 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.57% 6.54% -/-
3m 20.82% 17.08% -/-
6m -6.74% -5.23% -/-
12m 3.57% 2.86% -/-
36m 7.73% 15.18% -/-
YTD -4.95% -4.21% -/-
max 67.35% 53.55% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek na całym świecie. Fundusz może inwestować maksymalnie 25% swoich aktywów w Chińskie akcje A. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę