Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,23 EUR
-0,95 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.73% 5.93% 12/23
3m 16.30% 16.54% 17/23
6m -3.66% -7.02% 5/23
12m 7.37% 2.56% 6/23
36m 10.76% 14.00% 16/22
YTD -0.41% -4.74% 5/23
max 141.90% 153.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek na całym świecie. Fundusz może inwestować maksymalnie 25% swoich aktywów w Chińskie akcje A. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,53 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,80% od 4,53% do 6,94% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,11 do 0,15 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę