Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP (USD)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,68 USD
+0,47 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.89% 5.84% 2/23
3m 30.55% 24.14% 2/23
6m -0.36% -8.98% 1/23
12m 11.55% -2.31% 1/23
36m 22.53% 7.82% 2/22
YTD 0.89% -8.07% 1/23
max 44.88% 5.70% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nordea Investment Funds S.A. (od 26.12.2018 zaprzestanie dystrybucji na terytorium RP)
 • ISIN: LU0602539602
 • zarządzający: Juliana Hansveden
  Emily Leveille
  Jakob Zierau
 • data uruchomienia jednostki: 15.04.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.04.2011 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 12 771,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Net Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami spółek, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą głównie na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować maksymalnie 25% swoich aktywów w Chińskie akcje A za pośrednictwem Stock Connect. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,86 od 1,57 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,49% od 3,89% do 6,24% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,14 do 0,10 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę