Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Global Bond Fund E (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,38 PLN
+0,50 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.96% 2.05% 27/28
3m -4.18% 0.77% 26/28
6m 8.79% 4.59% 2/26
12m 9.91% 6.62% 6/24
36m 16.36% 13.46% 8/23
YTD 8.94% 4.71% 2/26
max 53.15% 61.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% JP Morgan GBI Global - Total Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane albo przez organy władzy publicznej albo przez kredytobiorców prywatnych. Fundusz inwestuje w skali globalnej. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od 0,91 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,47% od 1,43% do 2,76% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,21 do 0,21 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę