Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund E (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,41 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.91% 1.03% 4/6
3m 3.04% 3.92% 6/6
6m 3.37% 4.37% 5/6
12m 3.16% 4.83% 6/6
36m 8.01% 11.00% 6/6
YTD 3.26% 4.24% 5/6
max 49.99% 53.77% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofAML Euro Corporate Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w denominowane w EUR obligacje korporacyjne i swapy ryzyka kredytowego, w przypadku których bazowe ryzyko kredytowe powiązane jest z denominowanymi w EUR obligacjami korporacyjnymi. Fundusz może inwestować maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,78 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,26% od 2,22% do 2,52% niska zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,06 do 0,02 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę