Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,26 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.16% 0.90% -/-
3m 4.14% 2.80% -/-
6m -1.18% 4.50% -/-
12m -0.09% 4.66% -/-
36m 8.10% 10.97% -/-
YTD -1.08% 4.22% -/-
max 56.15% 45.99% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofAML Euro Corporate Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w denominowane w EUR obligacje korporacyjne i swapy ryzyka kredytowego, w przypadku których bazowe ryzyko kredytowe powiązane jest z denominowanymi w EUR obligacjami korporacyjnymi. Fundusz może inwestować maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę