Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,19 PLN
-0,38 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.13% -0.87% -/-
3m 9.50% 2.36% -/-
6m -4.04% -1.36% -/-
12m -1.17% 2.00% -/-
36m 1.85% 9.02% -/-
YTD -4.20% -0.59% -/-
max 52.86% 75.67% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w obligacje podporządkowane i obligacje wysokodochodowe, emitowane przez kredytobiorców prywatnych. Fundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę