Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund E (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.67% 0.07% 7/7
3m 4.56% 4.75% 4/7
6m 0.13% -0.55% 3/7
12m 3.97% 2.85% 3/7
36m 11.73% 9.59% 4/7
YTD 0.74% -0.08% 3/7
max 90.98% 76.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w obligacje podporządkowane i obligacje wysokodochodowe, emitowane przez kredytobiorców prywatnych. Fundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,33 od 1,60 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 2,42% od 2,41% do 3,26% niska zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,18 do 0,06 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę