Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,23 PLN
+1,04 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.72%
3m 23.09%
6m 5.27%
12m 21.58%
36m 27.89%
YTD 4.83%
max 176.01%

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Region nordycki
 • benchmark: 100% Carnegie Small CSX Return Nordic
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez mniejsze spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Regionie Skandynawii oraz posiadające kapitalizację rynkową (według stanu na dzień nabycia) w wysokości do 0,50% łącznej kapitalizacji rynkowej skandynawskich giełd papierów wartościowych (tj. giełdy w Sztokholmie, Helsinkach, Kopenhadze, Oslo i Reykjaviku). Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,92% od 4,58% do 7,02% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,12 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę