Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Latin American Equity Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,42 PLN
+1,02 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.08% -2.86% -/-
3m 19.71% 19.65% -/-
6m -33.66% -26.32% -/-
12m -31.04% -23.46% -/-
36m -1.90% -6.40% -/-
YTD -33.50% -25.59% -/-
max -9.05% -19.52% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce Łacińskiej. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę