Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,14 EUR
-1,40 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.99% -2.75% 5/6
3m 12.03% 17.07% 5/6
6m -34.24% -30.47% 6/6
12m -32.72% -28.21% 5/6
36m -5.28% -12.98% 1/6
YTD -33.67% -29.33% 6/6
max -1.30% -5.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce Łacińskiej. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,96 od 0,96 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 7,90% od 7,45% do 7,95% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,01 do 0,02 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę