Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,98 PLN
+1,25 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.56% 8.37% -/-
3m 23.90% 17.56% -/-
6m 0.69% 1.34% -/-
12m 9.80% 9.09% -/-
36m 16.69% 22.98% -/-
YTD 1.53% 2.48% -/-
max 39.79% 106.80% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje, tj. między innymi Chińskie akcje H, oraz w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Azji. Fundusz może inwestować maksymalnie 25% swoich aktywów w Chińskie akcje A za pośrednictwem Stock Connect. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. W przypadku tego funduszu stosowanie Instrumentów pochodnych jest ograniczone do celów zabezpieczenia, a także efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę