Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,21 EUR
-0,76 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.17% 8.34% 8/25
3m 19.93% 18.79% 8/25
6m 5.58% -0.12% 5/25
12m 22.37% 10.70% 3/25
36m 33.62% 23.01% 7/24
YTD 8.74% 2.60% 6/25
max 181.55% 358.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje, tj. między innymi Chińskie akcje H, oraz w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Azji. Fundusz może inwestować maksymalnie 25% swoich aktywów w Chińskie akcje A za pośrednictwem Stock Connect. Fundusz jest narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. W przypadku tego funduszu stosowanie Instrumentów pochodnych jest ograniczone do celów zabezpieczenia, a także efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,58 od 1,33 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,75% od 4,31% do 5,84% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,02 do 0,23 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę