Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged HE (PLN)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,61 PLN
-0,80 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.16% -0.53% -/-
3m 8.51% 10.52% -/-
6m -11.42% -2.39% -/-
12m -4.63% 5.19% -/-
36m 2.89% 20.52% -/-
YTD -11.37% -1.76% -/-
max 109.48% 126.76% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje inwestycji w skali globalnej i inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami. Fundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w Chińskie akcje A za pośrednictwem Stock Connect. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/ lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę