Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,04 EUR
-0,24 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.28% -0.64% 45/51
3m 6.73% 11.71% 46/51
6m -10.73% -6.97% 36/50
12m -5.14% -0.24% 34/49
36m 0.47% 13.83% 33/43
YTD -10.91% -6.37% 39/50
max 69.80% 83.38% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje inwestycji w skali globalnej i inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami. Fundusz może inwestować maksymalnie 10% swoich aktywów w Chińskie akcje A za pośrednictwem Stock Connect. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/ lub środków pieniężnych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne jako część strategii inwestycyjnej, w celach zabezpieczenia lub na potrzeby zastosowania technik efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,82 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,51% od 2,90% do 4,96% niska zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,08 do 0,26 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę