Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nordea 1 - North American Value Fund BP (EUR)
Nordea 1, SICAV PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,27 EUR
+0,57 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 2.06% 14/20
3m 16.94% 23.98% 18/20
6m -20.07% -0.92% 20/20
12m -10.28% 8.12% 18/19
36m 8.60% 33.96% 16/19
YTD -19.56% 0.06% 20/20
max 68.60% 226.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 3000 Value (NDR) Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 75% aktywów w papiery wartościowe powiązane z akcjami, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce Północnej. Fundusz może być narażony na ryzyko związane z walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. W przypadku tego funduszu stosowanie instrumentów pochodnych jest ograniczone do celów zabezpieczenia, a także efektywnego zarządzania portfelem

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,64 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,92% od 3,48% do 5,98% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,07 od 0,00 do 0,34 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę