Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF DAX (PLN)
Multi Units Luxembourg PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+6,40 PLN
+1,21 %
wycena na dzień 13.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.92% 5.33% -/-
3m 18.59% 12.59% -/-
6m -0.50% -5.22% -/-
12m 7.91% 1.99% -/-
36m 5.18% 4.57% -/-
YTD 1.36% -5.06% -/-
max 89.92% 79.99% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
 • ISIN: LU0252633754
 • zarządzający: Raphaël Dieterlen
  Quentin Berrou
 • data uruchomienia jednostki: 31.05.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.06.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 536 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 170,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Niemcy
 • benchmark: 100% DAX
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF DAX jest śledzenie zmian w indeksie DAX, wyrażonym w EUR, zwiększonych przez przychody jakie uzyskałby subfundusz, gdyby był posiadaczem akcji będących podstawą indeksu. Subfundusz, aby osiągnąć założony cel inwestycyjny, lokuje środki w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych, zawierający papiery kapitałowe, instrumenty dłużne o stałej lub zmiennej kwocie dochodu oraz zawiera swapy. Do 10% środków może być lokowane w jednostki lub udziały innych UCITS lub UCI.

Zobacz także

↑ na górę