Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global Macro Sustainable Fund A (Acc) (EUR)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,11 EUR
-0,11 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.48% 0.45% 12/17
3m 0.94% 6.96% 16/17
6m 1.86% -5.70% 1/17
YTD 2.56% -4.68% 4/17
max 1.09% -1.29% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU2003419707
 • zarządzający: Shrenick Shah
  Benoit Lanctot
  Josh Berelowitz
 • data uruchomienia jednostki: 30.08.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.08.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 007,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE 1 Month EUR LIBOR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje, bezpośrednio lub poprzez instrumenty pochodne, w zrównoważone papiery wartościowe, składające się z akcji, dłużnych papierów wartościowych, długu publicznego i zamiennych papiery wartościowe. Subfundusz może inwestować w waluty, środki pieniężne i ekwiwalenty gotówkowe. Emitenci papierów wartościowych mogą znajdować się w dowolnym kraju, również na rynkach wschodzących.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę