Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Europe Select Equity Fund A (acc) (EUR)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-10,06 EUR
-0,71 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.39% 3.26% 21/44
3m 22.10% 21.96% 24/44
6m -9.37% -11.17% 18/44
12m -1.09% -3.91% 18/44
36m 4.28% -0.25% 15/43
YTD -8.40% -10.37% 18/44
max 135.09% 180.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0079556006
 • zarządzający: Ido Eisenberg
  Rajesh Tanna
 • data uruchomienia jednostki: 29.08.1997 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.07.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 784,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) zostanie zainwestowane w akcje spółek, które mają swoją siedzibę lub prowadzą znaczną część działalności w krajach Europejskich. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych w celach zabezpieczenia i aktywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,55 od 1,78 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,36% od 1,82% do 6,32% niska zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,15 do 0,17 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę