Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global Select Equity Fund C (Acc) (USD)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-2,33 USD
-0,70 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.68% -1.68% 19/51
3m 20.91% 16.44% 8/51
6m -3.30% -6.19% 17/50
12m 6.22% 0.38% 14/49
36m 26.37% 12.59% 8/43
YTD -2.65% -5.97% 15/50
max 232.51% 130.75% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0088300024
 • zarządzający: Helge Skibeli
  Christian Pecher
 • data uruchomienia jednostki: 31.03.1998 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.04.1981 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 064,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) zostanie zainwestowane w akcje emitentów z całego świata. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych w celach zabezpieczenia i aktywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,31 od 1,81 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,42% od 2,90% do 4,96% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,10 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę