Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global Dividend A (acc) (USD)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.59% 2.18% 32/51
3m 15.12% 17.00% 33/51
6m -9.84% -8.58% 30/50
12m -2.51% -1.61% 26/49
36m 13.76% 9.25% 16/43
YTD -9.67% -8.41% 30/50
max 36.69% 39.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0329201957
 • zarządzający: Helge Skibeli
  Sam Witherow
 • data uruchomienia jednostki: 28.11.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.11.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 915,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% aktywów funduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe spółek o wysokich i rosnących dochodach. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących. Liczba spółek w portfelu subfunduszu waha się w przedziale od 40 do 90.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,53 od 1,86 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,00% od 2,90% do 4,96% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,10 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę