Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Income Opportunity A (acc) (USD)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,04 USD
+0,02 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.14% 0.70% 22/28
3m 3.11% 7.16% 25/28
6m -0.47% 0.76% 18/26
12m 0.28% 1.60% 18/24
36m 3.87% 6.80% 19/23
YTD -0.38% 0.78% 19/26
max 43.43% 39.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0323456466
 • zarządzający: William Eigen
  Jeffrey Wheeler
 • data uruchomienia jednostki: 14.10.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.07.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 253,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE Overnight USD LIBOR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje większość swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane na rynkach rozwiniętych i rynkach wschodzących, w tym między innymi dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy i ich agencje, państwowe i lokalne jednostki rządowe, organizacje ponadnarodowe, przedsiębiorstwa oraz banki. Fundusz może inwestować maksymalnie 5% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,86 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,49% od 1,43% do 2,76% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,20 do 0,32 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę