JPMI Global Balanced Fund D (acc) (EUR)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,50 EUR
-0,26 %
wycena na dzień 23.01.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.62% 1.17% -/-
3m 4.73% 4.40% -/-
6m 3.94% 4.39% -/-
12m 11.09% 10.89% -/-
36m 15.36% 8.04% -/-
YTD 1.71% 1.43% -/-
max 95.39% 42.55% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0115099839
 • zarządzający: Gareth Witcomb
  Jonathan Cummings
  Katy Thorneycroft
 • data uruchomienia jednostki: 10.07.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.01.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 12 061,7 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (TRG) + 45% MSCI World Index (TRN) + 5% MSCI Emerging Markets Index (RN)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, na całym świecie w kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub ich agencje.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę