Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global Balanced Fund A (acc) (EUR)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-5,16 EUR
-0,26 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.94% 0.64% 6/13
3m 9.09% 6.29% 2/13
6m -0.97% -4.62% 2/13
12m 2.11% -1.31% 2/12
36m 11.56% 1.57% 2/12
YTD -0.44% -4.18% 2/13
max 224.23% 80.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0070212591
 • zarządzający: Gareth Witcomb
  Jonathan Cummings
  Katy Thorneycroft
 • data uruchomienia jednostki: 18.07.1995 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.01.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 12 374,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (TRG) + 45% MSCI World Index (TRN) + 5% MSCI Emerging Markets Index (RN)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, na całym świecie w kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub ich agencje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,95 od 0,95 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,16% od 2,05% do 4,03% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,13 do 0,14 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę