Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global Macro Opportunities Fund D (acc) (PLN) (hedged)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,12 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.62%
3m 2.04%
6m 3.71%
12m 2.34%
36m 15.79%
YTD 5.03%
max 16.45%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU1496713824
 • zarządzający: Shrenick Shah
  Benoit Lanctot
  Josh Berelowitz
 • data uruchomienia jednostki: 29.09.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 23.10.1998 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 18 089,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE 1 Month EUR LIBOR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów. Fundusz inwestuje na całym świecie, w tym również w krajach rynków wschodzących, we wszystkie dozwolone instrumenty inwestycyjne, w tym akcje, surowce, nieruchomości, dłużne papiery wartościowe, depozyty czy instrumenty rynku pieniężnego. W celu efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne takie jak opcje, kontrakty terminowe, swapy i inne. Fundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę