Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Europe Strategic Dividend Fund A (acc) (EUR)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,60 EUR
-0,33 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.51% -0.80% 35/44
3m 11.91% 16.00% 34/44
6m -19.90% -10.65% 37/44
12m -14.87% -3.98% 37/44
36m -13.24% -0.12% 33/43
YTD -19.85% -10.31% 37/44
max 80.26% 96.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0169527297
 • zarządzający: Michael Barakos
  Thomas Buckingham
  Ian Butler
 • data uruchomienia jednostki: 24.02.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 690,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie zysków w długim okresie. Co najmniej 67% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe, których posiadanie wiąże się z otrzymywaniem dywidendy, emitowane przez spółki (w tym spółki o mniejszej kapitalizacji), mające siedzibę lub prowadzące główną część swojej działalności gospodarczej w krajach europejskich. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,79 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,36% od 2,60% do 6,72% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,12 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę