Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI US Select Equity Fund D (acc) (EUR) (hedged)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.77% 2.06% -/-
3m 31.04% 23.98% -/-
6m 1.27% -0.92% -/-
12m 10.65% 8.12% -/-
36m 25.99% 33.96% -/-
YTD 2.10% 0.06% -/-
max 124.36% 174.88% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0157183665
 • zarządzający: Scott Davis
  Steven Lee
 • data uruchomienia jednostki: 15.03.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.07.1984 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 10 223,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 (TRN of 30% withholding tax)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Inwestycje funduszu nie koncentrują się na żadnej dziedzinie czy gałęzi rynków finansowych. Fundusz może lokować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych zarówno w celu zabezpieczenia, jak i efektywnego zarządzania portfelem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę