Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPMI Global High Yield Bond Fund C (acc) (PLN) (hedged)
JP Morgan Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,20 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.20% -0.87% -/-
3m 8.04% 2.36% -/-
6m -4.96% -1.36% -/-
12m -1.55% 2.00% -/-
36m 7.66% 9.02% -/-
YTD -4.81% -0.59% -/-
max 49.28% 45.38% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0815586630
 • zarządzający: Robert Cook
  Thomas Hauser
 • data uruchomienia jednostki: 18.09.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.03.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 32 764,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE BofAML US High Yield Constrained Index (TRG)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery korporacyjne. Limit ten może być osiągany przez bezpośrednie lokaty w obligacje, lub przez inwestycje w instrumenty pochodne. Fundusz może dokonywać lokat w papiery wartościowe emitentów z całego świata, również z krajów rynków wschodzących. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe bez ratingu. Fundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę