Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,12 USD
-0,73 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.42% 1.72% 12/16
3m 13.25% 13.91% 8/16
6m -6.55% -5.23% 8/16
12m -3.01% -3.77% 8/16
36m 0.31% -1.78% 8/16
YTD -6.34% -5.15% 8/16
max 11.56% 24.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0332400406
 • zarządzający: Didier Lambert
  Pierre-Yves Bareau
  Diana Kiluta Amoa
 • data uruchomienia jednostki: 24.01.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.01.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 067,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (TRG)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) będzie inwestowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rządy lub spółki, które są zarejestrowane lub prowadzą główną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować do 25% swoich aktywów w obligacje zamienne i do 10% w akcje i inne instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,16 od 1,08 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,35% od 1,64% do 3,78% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,09 do 0,20 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę