Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) (EUR)
JP Morgan Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,37 EUR
+2,44 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.89% 4.90% 13/23
3m 15.60% 19.98% 21/23
6m -12.93% -9.60% 20/23
12m -6.68% -2.06% 19/23
36m 7.65% 9.01% 13/22
YTD -11.91% -8.46% 20/23
max 25.41% 36.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0862449690
 • zarządzający: Omar Negyal
  Jeffrey Roskell
  Isaac Thong
 • data uruchomienia jednostki: 11.12.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.12.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 886,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i ekwiwalentów) jest inwestowane w akcje spółej wypłacakących dywidendę, które mają swoją siedzibę lub prowadzącą znaczną część swojej działalności w krajach rynków wschodzących. Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty mogą być utrzymywane pomocniczo. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych dla celów zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,53 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,08% od 5,08% do 7,40% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,01 od -0,14 do 0,10 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę