Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,22 USD
+0,14 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.91% 1.72% -/-
3m 12.34% 13.91% -/-
6m -0.87% -5.23% -/-
12m 1.83% -3.77% -/-
36m 8.26% -1.78% -/-
YTD -0.82% -5.15% -/-
max 61.86% 11.28% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0512127548
 • zarządzający: Pierre-Yves Bareau
  Scott McKee
 • data uruchomienia jednostki: 14.07.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.07.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 6 577,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (TRG)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i ekwiwalentów) jest inwestowane bezpośrednio lub przy użyciu instrumentów pochodnych w korporacyjne papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w krajach rynków wschodzących. Fundusz może lokować do 10% swoich aktywów w warunkowe zamienne papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,68% - -
Sharpe'a 0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę