Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM China A-Share Opportunities C (acc) (EUR)
JP Morgan Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,23 EUR
+0,80 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 19.44% 15.38% 1/17
3m 30.99% 24.45% 1/17
6m 29.42% 16.51% 1/17
12m 47.37% 31.03% 2/17
36m 81.21% 49.09% 1/15
YTD 30.64% 19.29% 2/17
max 110.56% 86.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU1255011410
 • zarządzający: Howard Wang
  Rebecca Jiang
 • data uruchomienia jednostki: 11.09.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.09.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 510,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% CSI 300 (Net)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 67% aktywów ( z wyjątkiem środków pieniężnych i ekwiwalentów) w akcje spółek, które mają swoją siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności na terytorium Chin. Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,76 od 1,58 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 6,41% od 5,23% do 6,41% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,22 od 0,01 do 0,22 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę