Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Asia Pacific Equity A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,31 USD
-1,32 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.26% 8.76% 18/25
3m 21.33% 23.61% 14/25
6m -1.63% 1.88% 17/25
12m 11.12% 11.90% 11/25
36m 22.03% 21.42% 9/24
YTD -0.21% 3.58% 18/25
max 134.90% 103.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0441854154
 • zarządzający: Oliver Cox
  Mark Davids
  Alice Wong
 • data uruchomienia jednostki: 09.09.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 35 000 USD
 • następna wpłata: 5 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 710,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 67% aktywów w akcje spółek, które mają swoją siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w rejonie Azji i Pacyfiku (bez Japonii). Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym .Fundusz nie będzie inwestował w papiery dłużne. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,05 od 1,33 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,82% od 4,31% do 5,84% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,06 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę