Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM America Equity D (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.05% 2.99% 7/20
3m 31.42% 28.46% 7/20
6m -2.79% -0.15% 12/20
12m 5.04% 7.95% 12/19
36m 29.48% 31.90% 10/19
YTD -1.89% 0.62% 11/20
max 154.30% 140.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0117861202
 • zarządzający: Jonathan Simon
  Timothy Parton
 • data uruchomienia jednostki: 13.10.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.11.1988 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 815,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index (TRN of 30% withholding tax)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 67% aktywów ( z wyjątkiem środków pieniężnych i ekwiwalentów) w akcje spółek, które mają swoją siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności na terytorium Stanów Zjednocznych. Fundusz może także inwestować w firmy kanadyjskie. Dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych mogą być utrzymywane w charakterze pomocniczym. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,64 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,15% od 1,92% do 5,90% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,17 od 0,00 do 0,34 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę