Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Emerging Markets Equity Fund D (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,15 USD
+0,34 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.80% 5.84% 3/23
3m 30.02% 24.14% 3/23
6m -3.72% -8.98% 4/23
12m 3.60% -2.31% 3/23
36m 21.65% 7.82% 3/22
YTD -2.33% -8.07% 4/23
max 340.00% 299.78% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU0117895366
 • zarządzający: Austin Forey
  Leon Eidelman
 • data uruchomienia jednostki: 13.10.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.04.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 33 724,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 2/3 aktywów funduszu może być inwestowane w akcje, które mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności gospodarczej na światowych rynkach wschodzących. Pozostałe środki funduszu mogą być inwestowane w dłużne papiery wartościowe, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych a także przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCITS). Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,06 od 1,57 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,57% od 5,08% do 7,40% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,11 do 0,15 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę