JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)
JP Morgan Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,95 PLN
+0,23 %
wycena na dzień 21.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.09% 3.07% -/-
3m 1.85% 6.94% -/-
6m -0.92% 6.82% -/-
12m -2.05% 7.31% -/-
36m 19.77% 29.33% -/-
YTD 7.73% 19.11% -/-
max 22.69% 60.22% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
 • ISIN: LU1108362879
 • zarządzający: Matthew Cohen
  Anne Marden
 • data uruchomienia jednostki: 06.10.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Healthcare Index (TRN)
 • polityka inwestycyjna: Min. 67% swoich środków fundusz lokuje w akcje firm z całego świata związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia (np. firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, związane z technologią medyczną czy obsługą instytucji medycznych). W celu zabezpieczenia fundusz inwestuje w gotówkę, środki pieniężne, rządowe papiery wartościowe, papiery wartościowe wyemitowane przez korporacje czy lokaty terminowe. Fundusz posługuje się dźwignią finansową poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych. Fundusz może inwestować za pomocą walutowych kontraktów forward. Fundusz może inwestować w UCITS i UCI.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę